Thánh giá đời tôi

Thánh giá đời tôi
Lm. Tâm Duy – Email:tamduynnc@yahoo.com

Con cay trong
Con cậy trông
cuoi cung
Cuối cùng
Duc tin
Đức tin
Ductincuulaycon
Đức tin cứu lấy con
Lay Ngai
Lạy Ngài
nguyencau
Nguyện cầu
Niem tin con
Niềm tin con
Nui Thanh gia
Núi Thánh giá
Oi Lay Chua
Ôi lạy Chúa
phu van
Phù vân
RIP
RIP
Trongniemtin
Trong niềm tin
Tu muon doi
Từ muôn đời
Vung tin
Vững tin