Trà đàm

TRÀ ĐÀM
LM. Tâm Duy – Email: tamduynnc@yahoo.com

ben trong
Bên trong
cham soc
Chăm sóc
cuoi cung
Cuối cùng
nhe nhang
Nhẹ nhàng
theo Me
Theo mẹ
theo nhau
Theo nhau
tieng ken toi
Tiếng kèn tôi
Tra dam
Trà đàm
trong trang
Trong trắng
van con day
Vẫn còn đây