Lễ kính Cha Thánh Phêrô Lựu, Bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho 07.04.2018

Lễ kính Cha Thánh Phêrô Lựu, Bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho 07.04.2018 tại Giáo xứ Ba Giồng