Thứ Bảy, 22 Tháng Sáu 2019

Lưu trữ hàng ngày: 27 Tháng Mười Hai, 2017

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Nấm

Nấm là những thực vật bực thấp không có hoa, lá. Vì không có diệp lục tố, nấm không lấy năng lượng qua ánh sáng...