Chưa được phân loại

RIP | Ông Phaolô Nguyễn Văn Hào | Thân phụ anh Nguyễn Văn Minh (Cái Đôi)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu Philipphê Minh Vĩnh Long thông báo:

ÔNG PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÀO

Thân phụ anh Nguyễn Văn Minh (Cái Đôi), cựu P. Minh 70

Thượng thọ 93 tuổi

Ông Phaolô đã được Chúa gọi về vào lúc 22 giờ,
ngày 17.02.2023 (nhằm ngày 27.01 năm Quý Mão)

Thánh lễ An Táng vào lúc 9 giờ, Thứ Hai, ngày 20.02.2023
tại Nhà Thờ Họ Cái Đôi, Duyên Hải, Trà Vinh.

Anh em giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm rước linh hồn Ông Phaolô
về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Chân thành chia buồn cùng anh Minh cùng tang quyến.

Tm. anh em cựu P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button