Thứ Ba, 26 Tháng Năm 2020

Ta với ta | TâmDuy Foto

Tình ơi | TâmDuy Foto

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Bông cải tuyệt vời

Bông cải trắng hay súp lơ (tiếng Pháp: chou-fleur, tiếng Anh: cauliflower) tên Latin là Brassica oleracea, thuộc họ Cải, mọc quanh năm, gieo...