Họp mặt truyền thống Ccs Gioan XXIII Mỹ Tho lần thứ 23 | Ngày 11.10.2017

Cha Khuất Đăng Tôn lớp 63.

Nguyễn Ngọc Ẩn lớp 67.

Hồ Văn Sinh lớp 69.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CHIA SẺ