Bánh mì sáng | 25.08.2020 | Thánh Luy, Thánh Giuse Calasanz, linh mục

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mt 23,23-26
Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Một hôm, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.” Đó là lời Chúa.

https://www.catholicnewsagency.com/images/saints/Louis_25August.jpg
Thánh Louis IX
https://aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/web-saint-aug-26-joseph-calasanz-public-domain.jpg?quality=100&strip=all
Thánh Joseph Calasanz