Chưa được phân loại

RIP | Anh Phaolô Nguyễn Minh Bạch (Cái Mơn)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em Cựu P. Minh Vĩnh Long trân trọng báo tin:

PHAOLÔ NGUYỄN MINH BẠCH

Sanh năm 1962

Cái Mơn – Cựu Philipphê Minh 73′

Mất lúc 2 giờ 30 ngày 14.08.2023

Mọi chi tiết sẽ được gia đình thông báo sau.

Anh em giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm rước linh hồn anh Phaolô
về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Trân trọng báo tin và chân thành phân ưu cùng gia quyến.
Tm. anh em cựu P. Minh Vĩnh Long

Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button