GX An LongPhóng sự

Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm ban Bí tích Thêm Sức tại An Long 05.08.2017

Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm ban Bí tích Thêm Sức tại An Long 05.08.2017

Bạn có thể xem Video này tại Địa chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng

Bài liên quan

Back to top button