Café To GoQuán ven đường

Hình ảnh Lễ Thánh Hiến và Tạ ơn | Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Zắc Dũng

Sáng ngày 8.6.2018, một số anh em Cựu Chủng Sinh từ Sài Gòn, Vĩnh Long, Mỹ Tho đã về tham dự lễ Thánh Hiến và Tạ Ơn tại Nguyện Đường HD MTG Cái Mơn. Đặc biệt trong dịp nầy, anh em đã chúc mừng Kim Khánh Khấn Dòng của Dì Agnès Nguyễn Thị Phụng.

Canhdongtruyengiao.net chân thành chia vui cùng Hội Dòng và xin chúc Các Dì trong lễ Khấn hôm nay tràn đầy hồng ân để mãi trung thành với Đời Tận Hiến phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội.

Toàn cảnh Hội Dòng MTG Cái Mơn
click xem tiếp trang kế bên dưới

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button