Café To GoQuán ven đường

Lễ Tạ Ơn 75 năm thành lập Tiểu Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long | Zắc Dũng

Zắc Dũng

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2019, nhận lời mời Ban Đại diện Ccs. TCV. Philipphê Minh, anh em trong Ban Đại diện Ccs. Gioan XXIII đã đến Vĩnh Long tham dự Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 75 năm thành lập Tiểu Chủng viện Thánh Minh nhằm thắt chặc thêm tình hữu nghị, tình bè bạn  với những người một thời ăn cơm nhà Chúa.

Zắc Dũng xin gởi tặng những hình ảnh nầy đến các bạn Ccs P. Minh, đặc biệt cho các bạn vì lý do nào đó không có mặt trong dịp lễ Tạ Ơn nầy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Trang sau

Bài liên quan

Back to top button