Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | Thánh lễ trực tuyến vào lúc 5 giờ 30 sáng Thứ Ba 31.03.2020

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.  

Tin Mừng: Ga 8,21-30
Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi Hằng Hữu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

http://www.cdmedongcong.net/MuaChay/images/Moses_Ran.jpg

Khi ấy, Đức Giê-su nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’?” Người bảo họ:  “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” Họ liền hỏi Người: “Ông là ai?” Đức Giê-su đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.” Đó là lời Chúa. 

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY
cử hành lúc 5g30 sáng thứ Ba, ngày 31 tháng 03 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button