Lời ChúaLời nguyện giáo dân

Lời nguyện giáo dân Tháng Mười

LM Phêrô Nguyễn Văn Hiền | Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT XXVII 02.10.2016
LỄ ĐỨC MẸ MÔI KHÔI

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Thiên thần chào Đức Maria là “Đấng đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà”. Chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Môi Khôi, Đức Mẹ tuyệt mỹ, Đức Mẹ đầy ơn phước, để noi gương Đức Mẹ mà làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Chúa Giêsu. Xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Môi Khôi: vừa bắt chước các nhân đức của Mẹ, vừa suy gẫm cuộc đời của Đức Kitô-Đấng Cứu Thế, hầu chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. “Giáo Hội sơ khởi siêng năng cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết siêng năng cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria, và cầu nguyện bằng việc lần chuỗi Môi Khôi.

2. “Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà”. Chúng ta cầu nguyện mọi Kitô-hữu, biết kính mến Mẹ Maria, bắt chước các nhân đức của Mẹ: luôn tin tưởng, thờ phượng và vâng lời Chúa Trời trên hết mọi sự.

3. Thiên thần nói: “Xin Bà Maria đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người thuộc mọi dân tộc, nhờ kính mến và vâng lời Mẹ Maria, mà luôn làm đẹp lòng Chúa, và xứng đáng là con Thiên Chúa.

4. Thiên thần nói: “Đối với Thiên Chúa, thì không có gì là không thể làm được”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hết lòng kính mến Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, và vững lòng tin thờ Chúa.

cn27tn-c

CHÚA NHẬT XXVII 02.10.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

”Đức tin” rất cần cho những người đang sống trên trần gian muốn được cứu rỗi, muốn được sống đời đời. Nhưng loài người thường đòi có bằng chứng để tin. Chúng ta hãy cùng với các tông đồ, cầu xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng nâng đỡ đức tin cho những kẻ yếu hèn, Chúa ban Ngôi Lời mạc khải Nước Trời cho những kẻ bé mọn. Xin ban Thánh Thần an ủi dạy dỗ chúng con vững tin vào Lời Chúa, giúp chúng con thi hành ý Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Các tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin thêm đức tin cho chúng con”. Chúng ta cầu nguyện cho các thành phần Hội Thánh luôn nhờ việc cử hành các bí tích, mà gia tăng thêm đức tin của mình vào tình yêu và lòng thương xót Chúa.

2. Chúa phán: “Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn giúp nhau tăng triển đức tin chân chính vào Chúa Kitô, và tăng triển đức tin vào các chân lý của Tin Mừng Nước Trời.

3. Chúa phán: “Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó làm theo ý chủ?”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn tìm biết ý Chúa, nỗ lực thực hành ý Chúa trên hết mọi sự, và luôn tiến dâng lời tạ ơn Chúa.

4. Chúa phán: “Các con hãy nói: Chúng tôi là đầy tớ, chỉ làm việc bổn phận mà thôi”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: luôn chu toàn các bổn phận làm con Chúa trong gia đình, trong xã hội và trong Hội Thánh.

cn28tn-cCHÚA NHẬT XXVIII 09.10.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu chính thật là Chiên Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Chúa lên tiếng khen người biết cám ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời tạ ơn Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1 – 2 – 3 – 4.

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã tạo dựng vũ trụ cho loài người hưởng dùng, Chúa lại ban Con Chúa cứu chuộc chúng con. Xin cho mọi người luôn biết cảm tạ và tôn thờ Chúa cho xứng, hầu nên trọn lành và hưởng phước thiên đàng.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Chúng ta cầu nguyện cho các chủ chăn, các vị lãnh đạo Dân Chúa: tận tình dẫn dắt đoàn chiên Chúa tới cuộc sống an lành hạnh phúc, ở đời này và cả ở đời sau trên thiên đàng.

2. Những người bệnh phong nài xin: “Lạy Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót chúng tôi”. Chúng ta cầu nguyện cho những người già, đau yếu, bệnh tật, biết nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, mà van xin lòng thương xót Chúa.

3. “Một người cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Chúa Giêsu”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đang sống trong tình thương Chúa, biết nhận ra các ân huệ Chúa ban, biết thờ Chúa, và cảm tạ Chúa bằng các chứng tá đời sống mình.

4. Chúa phán: “Đứng dậy đi! Lòng tin của con đã cứu chữa con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta: luôn kiên vững đức tin của mình vào Chúa, và luôn sống Đạo tốt, để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa.

cn29tn-cCHÚA NHẬT XXIX 16.10.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện không ngừng, bởi vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, hằng ban mọi ơn tốt lành cho những ai bền lòng bền chí kêu xin Người. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha hằng yêu thương, luôn sẵn sàng ban phát các ơn lành của Chúa cho mọi loài. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con biết cầu nguyện cho xứng, và biết sử dụng ơn Chúa cho phải, hầu đáng được hưởng niềm vui Nước Trời.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

1. Chúa dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không nản chí. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh luôn liên tục hiệp thông trong đời sống cầu nguyện, và cầu xin cho các nhu cầu của mọi thành phần Dân Chúa.

2. Chúa phán: “Trong thành kia, có một quan toà không kính sợ Thiên Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho những vị lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo toà án dân sự, biết tôn trọng sự thật và công bằng, và biết kính sợ Thiên Chúa.

3. “Chẳng lẽ Thiên Chúa không xét xử công bằng cho những kẻ Người đã chọn sao?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu vững lòng tin cậy nơi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và xin cho họ luôn biết tha thiết van nài Chúa.

4. Chúa phán: “Khi Con Người đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không?”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, thường xuyên cầu nguyện chung trong gia đình, mà nài xin các ơn lành của Chúa.

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 23.10.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Mỗi Kitô-hữu chúng ta đều có bổn phận loan báo Tin Mừng, ở mọi nơi và cho mọi người, như Chúa phán: “Các con hãy giảng dạy cho muôn dân”. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho mọi người dám thực hành công việc truyền giáo:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng cứu độ trần gian, Chúa muốn chúng con nhận lãnh sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con sống đạo, làm chứng cho Chúa Kitô, và làm cho Danh Chúa được vinh hiển.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 1. Chúa phán: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết sử dụng mọi hoàn cảnh và khả năng của mình, mà trình bày giáo lý đạo Chúa cho mọi người.
 1. Chúa phán: “Hãy đi khắp nơi, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Chúng ta cầu nguyện cho những sứ giả Tin Mừng: vượt thắng mọi khó khăn trở ngại, và đạt được nhiều kết quả tốt trong cánh đồng truyền giáo.
 1. Chúa phán: “Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ”. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới, ngày càng có nhiều người tin, và cầu nguyện cho giới trẻ, ngày càng có nhiều người can đảm dấn thân cho việc rao giảng Tin Mừng.
 1. “Các Tông đồ đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, sốt sắng sống đạo Chúa, và trở nên những chứng tá đức tin giữa mọi người.

cn30tn-c

CHÚA NHẬT XXX 23.10.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:  Anh chị em thân mến,

Trước tôn nhan Chúa, mọi người đều yến hèn, bất xứng. Họ có làm được điều gì, thì đều do ơn Chúa ban; nên không có lẽ gì mà họ lại khoe khoan, kể công, hay khinh chê người khác trước mặt Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa là Đấng chí thánh, Chúa muốn mọi người được nên thánh. Xin ban Thánh Thần Chúa giúp chúng con ý thức mình yếu hèn, biết nương nhờ vào Lòng Thương Xót Chúa, và biết ra sức giúp nhau đạt tới ơn cứu rỗi trên thiên đàng.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Amen.

 1. Chúa phán: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện”. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn hợp nhất với nhau trong mọi hoạt động: cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, và cùng chung một lời cầu nguyện.
 1. Người biệt phái cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như kẻ khác”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, chừa bỏ tính kiêu ngạo, chừa bỏ tội lỗi, và luyện tập được tính khiêm tốn mỗi khi cầu nguyện với Chúa.
 1. Người thu thuế cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang chìm đắm trong tội lỗi, được ơn ăn năn trở lại, biết nương nhờ vào lòng thương xót Chúa, và hoàn thiện.
 1. “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, được lòng khiêm tốn khi cầu nguyện, cần mẫn trong đời sống đạo, và tích cực trong việc truyền đạo.

cn31tn-cCHÚA NHẬT XXXI 30.10.2016

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời:
Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đến trần gian để cứu chuộc mọi người. Chúa vào nhà ông Giakêu, để cứu chuộc cả nhà ông. Chúa cũng muốn cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón rước Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1 – 2 – 3 – 4 .

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất của trần gian. Xin cho những người muốn đi tìm kiếm Chúa, biết dọn lòng tiếp rước Chúa, đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

 1. Chúa phán: “Hôm nay, nhà này được ơn cứu rỗi”. Chúng ta cầu nguyện cho đại gia đình Hội Thánh, chính là nhà Chúa, luôn chan chứa ánh sáng ơn cứu rỗi của Chúa trước mắt muôn dân, ở mọi nơi, mọi lúc và trên khắp cả hoàn cầu.
 1. “Ông Giakêu tìm cách để xem Đức Giêsu là người như thế nào”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi dân tộc, luôn tìm mọi cách để nhìn ngắm Chúa, tin-cậy-mến Chúa, và đón rước Chúa Cứu Thế vào trong nhà mình.
 1. Ông Giakêu thưa với Chúa rằng: “Tôi xin lấy phân nửa gia tài của tôi mà cho người nghèo”. Chúng ta cầu nguyện cho những người nghèo khổ, nhận được sự trợ giúp của các Kitô-hữu, như niềm an ủi từ Lòng Thương Xót của Chúa Cứu thế.
 1. Chúa phán: “Giakêu ơi! Hôm nay Ta muốn đến ở trong nhà của ông”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi nhà trong họ đạo chúng ta, năng nghe Lời Chúa, và năng rước Thánh Thể Chúa, để được Chúa ngự đến và ở trong gia đình mình.

Bài liên quan

Back to top button