Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục | 03.12.2022 | Ảnh chiêm niệm

Duy Ất Đào

Hình ảnh có kích thước chuẩn với màn hình để trình chiếu trong nhà thờ.

Duy Ất Đào