Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 22 Thường Niên C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp ca

qn22c_loi-dan

ĐÁP CA

Download File PDFFile MP3

qn22c_tv67_slgd-1 qn22c_tv67_slgd-2

ALLELUIA

Download File PDFFile MP3

qn22c_alleluia

Nhóm Thánh Vịnh NaUy