Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật 2 mùa Phục Sinh

Thánh Vịnh Đáp Ca Chúa Nhật 2 mùa Phục Sinh
Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chua-Nhat-2c-Mua-Phuc-sinh_loi-dan_2016ĐÁP CA

Download File PDFFile MP3ps2c_tv117_slgd-1 ps2c_tv117_slgd-2Nghe bài Thánh Vịnh 117

 

ALLELUIA

Download File PDFFile MP3

ps2abc_alleluia_2Nghe bài Alleluia