7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch Covid-19

7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch Covid-19Mỗi người cần chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn của các cơ quan quản lý, thay đổi những thói quen trong mùa dịch nhằm bảo vệ sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.