Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2019

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Hành trình từ cô bé không nghe không thấy gì trở...

Bạn có bao giờ nghĩ một cô bé từ nhỏ đã không thể nghe hay nhìn thấy bất kể thứ gì sau này lại...