Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 07.10.2022 | Đức Mẹ Mân Côi

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)
Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee
Nghe và Download Bài Đọc 1 MP3 tại đây.
Bài đọc 1: Cv 1,12-14

Nghe và Download bài Phúc Âm MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 1,26-38

Bài liên quan

Back to top button