Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 11.12.2021 | Thánh Đamasô I, Giáo hoàng

http://truongbuudiepapt.net/wp-content/uploads/2021/12/PopeDamasus.jpg

Mời nghe các Bài đọc hôm nay:
(qua giọng đọc của Martha)

Minh họa: Sathish Pauls sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.
(Có hát Thánh Vịnh Đáp Ca)

Bài đọc :  Hc 48,1-4.9-11
Ông Êlia lại đến.

http://truongbuudiepapt.net/wp-content/uploads/2021/12/elijah.jpg
Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và ba lần cũng cho lửa đổ xuống.

Lời Chúa trong sách Huấn ca.
Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông khiến cho nạn đói hoành hoành trong dân, và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và ba lần cũng cho lửa đổ xuống. Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng, ông thật là vinh quang hiển hách! Ai có thể tự hào được nên giống như ông? Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi. Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và tái lập các chi tộc Gia-cóp. Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây. 

Tin Mừng:  Mt 17,10-13
Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra.

http://truongbuudiepapt.net/wp-content/uploads/2021/12/GioanTayGia.jpg
“Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.
Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả. Đó là lời Chúa. 

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/5S26OxIkVo6R0IkrLtpp4e/02b379e3b015af59cca43f1a628cfac9/FR-Evangile-Illustre-2014-12-13v1.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
« Élie est déjà venu et ils ne l’ont pas reconnu » (Mt 17, 10-13)

 

Bài liên quan

Back to top button