Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 31.07.2020 | Thánh Ignatiô Loyola, Linh mục

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời đọc bài Tin Mừng hôm nay:

Bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giôxếp, Si-môn và Giuđa sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.”  Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Saint Ignace de Loyola

Bài liên quan

Back to top button