Café To GoQuán ven đường

CCS. Gioan XXIII kính viếng Chị Catarina

Zắc Dũng

Được biết, chị Catarina Vũ Thị Ngà, người bạn trăm năm của anh Nguyễn Công Nhã lớp 65 đã nằm trên giường bệnh 20 năm nay. Chị đã về với Chúa vào lúc 15 giờ ngày 05.11.2019 vừa qua.

Nhận được tin buồn, anh em Ban Đại diện, các bạn cùng lớp và anh em linh tông đã đến tư gia của anh gần chợ Bà Chiểu Sài Gòn để kính viếng, cầu nguyện và chia sẻ nổi đau mất mát to lớn của anh và gia đình.

Zắc Dũng

Bài liên quan

Back to top button