Café To GoQuán ven đường

Lịch 2017 GP Lạng Sơn – Cao Bằng

Gởi đến các bạn tờ lịch 2017 của GP. Lạng Sơn, Cao Bằng với hình ảnh Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri. Tờ lịch do Michael Đinh Kiên (Thiên Minh Design) thiết kế. Đinh Kiên cũng là tác giả bộ Font Unicode Thiên Minh. Các bạn chắc không còn lạ gì với bộ Font UTM nầy gồm nhiều Fonts chữ tiếng Việt đẹp.

LangSon 01 IMG_9106Đức Cha Gise Châu Ngọc Tri, Giám Mục GP. Lạng Sơn, Cao Bằng.

LangSon

Nhân dịp nầy, các bạn nào cần cập nhật những Fonts mới (những Fonts nầy chưa được publish) trong bộ UTM , hãy liên lạc về dongangiang@gmail.com.

Bài liên quan

Back to top button