Lời tri ân gởi nhóm AHPM Vĩnh Long | NguoiAnGiang

Sáng ngày Thứ Bảy 27.02.2021, nhóm AHPM (Ái Hữu Philippe Minh) tại Sài Gòn đã nhận được Phép Lành Tòa Thánh do Cha Giuse Bùi Công Trác (Giám Đốc ĐCV Thánh Giuse, Sài Gòn) trao tặng như lời cảm ơn gởi đến những vị ân nhân của Đại Chủng Viện, nhân dịp năm nay là năm đặc biệt tôn kính Thánh Giuse và Thánh Giuse là bổn mạng của Đại Chủng Viện Sài Gòn. Cha Giuse đã nói trong thánh lễ hàng tuần có phần cầu nguyện cho những vị ân nhân của ĐCV và AHPM Vĩnh Long là một trong các ân nhân đó.

Phép Lành Tòa Thánh cho Ân Nhân trong dịp Năm Thánh Giuse

Cha Giuse Bùi Công Trác Giám Đốc ĐCV Thánh Giuse (bên trái ảnh)

Nhân dịp nầy Cha Giuse gởi tặng túi quà gồm 2 quyển sách

Quyển sách Kỷ Niệm 200 Năm Ngày Sinh của Cha Théodore Louis Wibaux (1820-2020). “Uống nước nhớ nguồn – dõi bước tiền nhân, noi theo gương Cha Théodore Louis Wibaux”.

Cha Giuse Bùi Công Trác đề tặng

Mặt sau quyển 200 Năm…

Quyển Kỷ Yếu khóa XVI ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,21)

Mặt sau quyển Kỷ Yếu

NguoiAnGiang