Một thoáng miền Tây xa xôi

Tin và ảnh: Mic Đạt

Sáng Thứ Hai Tuần Thánh:
Giáo xứ Ngan Rô, cách Sóc Trăng khoảng 30km. Cha Giuse Trần Đình Phượng (XBVL72) phụ trách nơi nầy. Đây là vùng có nhiều người Khmer Phật giáo. Đa số dân chúng nơi đây sống bằng nghề nông. Cha Giuse Phượng đang làm bờ kè trước mé sông Nhà Thờ…

01 NGANRO02 NR03 NR06 NR08 NR 09 NR 10NR 11 NR12

Sáng Thứ Ba Tuần Thánh:
Quá giang Cha Giuse Phượng đi Sóc Trăng dự lễ Dầu. Tại đây gặp nhiều anh em bạn bè ngày xưa… Rời Sóc Trăng, Cha Clement Lanh, Cha sở Sakeo giới thiệu Cha sở giáo xứ Nhu Gia, Cha Pet. Huỳnh Hồng Phúc. Cha Phúc mời anh em ghé thăm giáo xứ cách Sóc Trăng khoảng 20km. Nơi đây 45 năm vắng bóng Linh mục thường trú. Cha đã nhậm nhiệm sở được 5 năm và đang cố gắng tạo dựng ngôi nhà để ở và nhà thờ… công việc vẫn còn dở dang… Rời Nhu Gia tới giáo xứ Sakeo. Giáo xứ Sakeo được thành lập từ năm 1924, hiện nay có khoảng 1252 giáo dân bên cạnh đông đảo người bên lương.

01 SOCTRANG 02 ST 03 gặp gở trước lễ 07 trước Lễ 09 LM đoàn 10 LỄ DẦU01 NHU GIA 02 04 NHU GIA 05 NhugiaSakeo 01 Sakeo 02 Sakeo 04THU 6 TT 2 (1) THU 7 TT 219

Sáng Thứ Tư Tuần Thánh:
Đến giáo xứ Trà Canh nằm cặp quốc lộ 1, thăm Cha Bùi Trần Thắng (XBVL72): “Mi vào ăn trưa, đặc sản mắm đang chờ mi nè…”. Kế đến, hai anh em lại đi đến giáo xứ Từ Xá, Cha sở Pet. Nguyễn Văn Lâm (XBVL72) nhận họ từ 07.03.2016 đến nay. Cha cũng đang lo xây dựng nhà xứ… Ăn trưa xong, chia tay 2 Cha, lên đường đi Ba Mít (tên mới của giáo xứ Trường Thành). Cha sở Joakim Công giới thiệu sơ lược lịch sử của giáo xứ nầy. Giáo xứ được thành lập năm 1930 gần Chợ Ba Mít. Sau khi đọc kinh Lễ Đèn, anh em lên đường đến giáo xứ An Hội thăm Cha Dom. Nguyễn Đức Mười, người mà bạn bè thân thiết thường gọi là Cha Mười Râu. Tại đây, Cha Mười đã vui vẻ giới thiệu những kế hoạch  đầy ấn tượng mà Cha đang ấp ủ chờ cơ hội để biến thành sự thật trong công cuộc truyền giáo.

01 (1)02 (2)03 (1)04Lam 01 Lam 02 Lam 03 Lam 05 05 (1) 05 06 (1)

Chuong

0801 02 (1) 06 08 (1)11 Cha sở Joakim Công01 AN HỘI02 như TIN LÀNH03 (3) 04 cha Mười ngồi giửa

Xin Chúa hãy ban thêm nhiều thợ gặt đến những cánh đồng truyền giáo mênh mông nầy.
Tạm biệt các bạn miền Tây.

Tin và ảnh: Mic Đạt