Café đenQuán ven đường

RIP | Bà Anê Nguyễn Thị Truyện (Cái Mơn)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Gia đình anh em cựu P. Minh Vĩnh Long báo tin:

BÀ ANÊ NGUYỄN THỊ TRUYỆN

Hưởng thọ 92 tuổi

Thân mẫu của 2 anh:
Mai Tấn Phát (cựu P. Minh lớp 63)
và Mai Hồng Phúc (cựu P. Minh lớp 73)

Được Chúa gọi về vào lúc 17 giờ, ngày 04.11.2023
Tẩn liệm: 9 giờ, ngày 05.11.2023
Thánh Lễ An Táng vào lúc 5 giờ Thứ Ba, ngày 07.11.2023
tại Nhà Thờ Cái Mơn, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre.
Sau đó an táng tại đất nhà.

Xin anh em hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Bà Anê
sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành kính phân ưu với tang quyến anh Phát và anh Phúc.

TM. Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button