RIP | Cha Martinô Phạm Hữu Lễ | GP. Mỹ Tho

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Cha Martinô PHẠM HỮU LỄ

Sinh năm: 1942.

Đã về với Chúa
vào lúc 04g00 sáng Chúa Nhật, ngày 25.10.2020, 
tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

Hưởng thọ : 78 tuổi.

TẨN LIỆM:
10g00 ngày 25 tháng 10 năm 2020
tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. 

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN:
05g00 ngày 26.10.2020,
Thánh lễ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận

DI QUAN:
Sau Thánh Lễ sáng ngày 26.10.2020
sẽ di quan về Nhà thờ Long Định 1.
Địa chỉ: số 144, khu phố Lương Minh Chánh,
Long Định, huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

THÁNH LỄ AN TÁNG:
09g30 ngày Thứ Ba, 27.10.2020, tại Nhà thờ Long Định 1.
Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

NƠI AN NGHỈ
Trong khuôn viên Nhà thờ Long Định 1.