Café To GoQuán ven đường

RIP – Linh mục Albertô Trần Thúc Tề

Giáo Phận Mỹ Tho

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Canhdongtruyengiao.net báo tin:

CHA ALBERTÔ TRẦN THÚC TỀ
1942 – 2024

Cha Albertô nghỉ hưu tại tư gia
Vừa được Chúa gọi về vào lúc 9 giờ 30 ngày 21.06.2024

Tẩn liệm:
9 giờ 30 ngày 22.06.2024

Thánh lễ An Táng:
9 giờ 30, thứ Hai ngày 24.06.2024 tại Nhà Thờ Bến Siêu.
Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự

An nghỉ:
Khuôn viên Nhà Thờ Bến Siêu

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ,
xin cho linh hồn Cha Alberto được lên chốn nghỉ ngơi đời đời.

Kính báo và thành kính phân ưu.

Ban biên tập CĐTG

Bài liên quan

Back to top button