RIP | Ông Giuse Vũ Viết Triêm, thân phụ Cha Vũ Xuân Minh

TIN BUỒN

Canhdongtruyengiao.net hay tin trễ:

ÔNG GIUSE VŨ VIẾT TRIÊM

(thường gọi là ông cố Đăng)

Thân phụ của Cha Vũ Xuân Minh

Vừa qua đời hôm Chúa Nhật 10.05.2020
Thọ 95 tuổi

Lễ An Táng ngày 13.05.2020
tại Thánh Đường Giáo xứ Phú Hiệp, Di Linh.

Cha Minh không về được.
Anh em hiệp thông cầu nguyện.
Xin Chúa nhân từ sớm rước linh hồn ông Giuse
sớm về hưởng phúc thanh nhàn đời đời trên Thiên Đàng.

Trân trọng kính báo
và chân thành phân ưu củng Cha Minh và gia quyến.

Đại diện cựu Philippe Minh tại Sài Gòn
Nguyễn Hữu Luôn

Nhà thờ Giáo xứ Phú Hiệp, Di Linh – Ảnh Tâm Lê chụp ngày 28.11.2016
Thân mẫu và thân phụ Cha Vũ Xuân Minh – Ảnh Tâm Lê chụp ngày 28.11.2016 tại nhà Phú Hiệp, Di Linh.