Café đenQuán ven đường

Thánh lễ trực tuyến – Thứ Hai tuần 2 Phục sinh vào lúc 5g30 sáng ngày 20.4.2020

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh
Cử hành lúc 5g30 sáng Thứ Hai, ngày 20 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Bài liên quan

Back to top button