Café đenQuán ven đường

Trực tuyến: CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Mân Côi vào lúc 20 giờ ngày 02.04.2020

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Nguồn: WGPSG
CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Mân Côi
cử hành lúc 20g00 thứ Năm, ngày 02 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Bài liên quan

Back to top button