Café đenQuán ven đường

Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa (trực tuyến) | 17g30 Thứ Sáu 10.04.2020

Nguồn: WGPSG
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
Cử hành lúc 17g30 Thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

 

Bài liên quan

Back to top button