Môn đệ kia chạy mau hơn Phêrô và đã tới mộ trước

Back to top button