Thứ Ba, 20 Tháng Tư 2021

Lưu trữ hàng ngày: 8 Tháng Hai, 2020

LỜI CHÚA

LƯỚT WEB

Họa sĩ Diana Yevtukh “chữa lành” những cây có sẹo bằng...

Tác phẩm nghệ thuật thêu trên những nơi tổn hại trên thân cây như 1 lời nhắc nhở mọi người hãy chú ý hơn...