Kỷ niệm 16 năm Linh mục của Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng 25.07. 2001-2017

Kỷ niệm 16 năm Linh mục của Lm. Antôn 25.07.2001 – 2017

Mời bạn vào xem Video này tại Địa Chỉ lưu trữ:
https://www.youtube.com/user/nvtieng