GX An LongPhóng sự

Linh mục đoàn Giáo phận Mỹ Tho dự lễ An Táng Đức Tổng Phao-lô tại Sài Gòn

Linh mục đoàn Giáo phận Mỹ Tho dự lễ An Táng Đức Tổng Phao-lô tại Sài Gòn

Bài liên quan

Back to top button