GX An LongPhóng sự

Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Phêrô Hồng Đức tại nhà thờ Cao Lãnh

Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Phêrô Hồng Đức tại nhà thờ Cao Lãnh

Bài liên quan

Back to top button