Thánh Lễ Khai Mạc Năm Phụng Vụ Mới Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A 2017 tại An Long

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Phụng Vụ Mới Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A 2017 tại An Long