Lấy đâu ra thời gian tức giận | Câu chuyện cuối tuần

LẤY ĐÂU RA THỜI GIAN TỨC GIẬN

Chúng ta cùng xem câu chuyện “Chạy cho nguôi cơn giận” sau đây:

Một người giàu nọ có thói quen mỗi khi tức giận ai là lại về chạy 3 vòng quanh nhà. Sau này, nhà ông ngày càng to, vườn ngày càng rộng, thế nhưng, mỗi khi tức giận, ông vẫn cứ chạy quanh nhà đủ 3 vòng mới thôi.

Rồi ông già yếu, đi lại phải chống gậy, vậy mà mỗi khi tức giận, ông vẫn giữ thói quen chạy quanh nhà 3 vòng.

Ảnh chỉ có tính minh họa

Một lần chẳng hiểu giận ai mà ông vừa chống gậy vừa chạy, đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa thôi. Cháu ông lo lắng chạy theo hỏi:

– Ông ơi, mỗi lần tức giận, ông đều chạy quanh nhà 3 vòng, thật ra có bí mật gì ạ?

Ông đáp:

Lúc trẻ, mỗi khi tức giận, ông chạy quanh nhà 3 vòng, vừa chạy vừa nghĩ: “Nhà cửa mình nhỏ bé, ruộng vườn ít, thế thì lấy đâu ra thời gian và tinh thần để tức kẻ khác?”. Chỉ cần nghĩ đến đây là ông hết tức giận. Vậy ông mới có thời gian và tinh thần để tiếp tục làm việc và học tập.

Cháu ông hỏi tiếp:

– Ông ơi, nhưng giờ ông đã già rồi, giàu có lắm rồi, sau còn phải chạy nữa ạ?

Ông cười xòa:

– Già rồi, nhưng khi tức giận ông vẫn chạy quanh nhà 3 vòng, vừa chạy vừa nghĩ: “Nhà cửa mình đều có, ruộng vườn không thiếu, thì có chi phải so đo với kẻ khác?”. Chỉ cần nghĩ đến đây là ông không còn tức giận gì nữa.

MAI NHẬT THI
Biên tập