Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 14.2.2020 | Thánh Cyrillô và Thánh Mêthôđiô

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe bài Phúc Âm hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download bài Phúc Âm MP3 tại đây. 

Tin Mừng: Mc 7,31-37
Người đã làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.
Khi ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” Đó là lời Chúa.

https://cdn11.bigcommerce.com/s-qtrqpi098q/images/stencil/500x659/products/539/1419/St._Methodius_and_St._Cyril__08273.1553979298.jpg?c=2&imbypass=on
Thánh Cyrillô, Đan sĩ và Thánh Mêthôđiô, Giám mục

Bài liên quan

Back to top button