Lời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 21.07.2019

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Tin Mừng:  Lc 10, 38-42
Cô Mac-ta đón Đức Giê-su vào nhà. Cô Maria đã chọn phần tốt nhất.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa x mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi y. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” Ðó là lời Chúa.

 

Bài liên quan

Back to top button