Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 26.09.2019

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee
Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.

Bài liên quan

Back to top button