Lời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 29.10.2019

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe Phúc Âm hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Nghe và Download bài Phúc Âm MP3 tại đây.

Tin Mừng: Lc 13,18-21
Hạt cải lớn lên và trở thành cây.
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”. Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. Đó là lời Chúa.

Bài liên quan

Back to top button