Café đenLời ChúaPanô Chúa Nhật

Bánh mì sáng | 9.10.2019

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Nghe và Download tại đây.

Tin Mừng: Lc 11, 1-4
Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến…
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.”Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” Đó là lời Chúa. 

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button