Bánh mì sáng | Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Lễ Lá ngày 05.04.2020

TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Nguồn: WGPSG
Thánh Lễ trực tuyến – CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020
tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Palm Sunday | English Mass (Live)

Mass in English at 9:30 am on Sunday, April 5, 2020
at Notre Dame Cathedral of Saigon.

Messe du Dimanche des RAMEAUX et de la Passion du Seigneur

Messe du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Sera en direct de la Cathedrale Notre Dame de Saïgon
RDV sur le Youtube Tổng Giáo Phận Sài Gòn
À 10h30, le 05 Avril 2020

Mời nghe bài Tin Mừng hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Nghe và Download bài Tin Mừng MP3 tại đây.  

Tin Mừng  Mt 21,1-11
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Mátthêu.
Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và các môn đệ đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh tháo dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay”. Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên. Một đám người rất đông lấy áo mình trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Đám đông, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Đám đông trả lời: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy”.  Đó là lời Chúa.