Chúa Nhật 05 Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

https://youtu.be/x5dF0Rcg2kc

ps5a_loi-dan_2017

ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

ps5a_tv32_slgd-1 ps5a_tv32_slgd-2

ALLELUIA

Download File PDF | File MP3

ps5a_alleluia

oOo

Nhóm Thánh Vịnh NaUy