Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

qn12a_loi-dan_2017

ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

qn12a_tv68_slgd-1 qn12a_tv68_slgd-2

ALLELUIA

Download File PDF | File MP3

qn12a_alleluia

Nhóm Thánh Vịnh NaUy