Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

https://youtu.be/-IEBSMDx7S0

cn2a_loi-danjohn_baptist_jpeg_1024

ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

qn2a_tv39-1 qn2a_tv39-2

ALLELUIA

Download File PDF | File MP3

qn2a_alleluia

Nhóm Thánh Vịnh NaUy