Chúa Nhật 32 Thường Niên C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca

qn32c_loi-dan_2016ĐÁP CA

Download File PDFFile MP3

qn32c_tv16-1 qn32c_tv16-2

ALLELUIA

Download File PDFFile MP3

qn32c_alleluia